Religieuze belangen

 

Het behartigen van de religieuze belangen voor Heldense moslims is voor SMIB van primair belang.
Dit gebeurt door exploitatie van de moskee, het vieren van religieuze feestdagen en het organiseren van de geestelijke verzorging.
Dit wordt geheel door de inwoners van islamitische afkomst gefinancierd en staat los van de door overheid gesubsidieerde activiteiten.

 

Sociaal-culturele en maatschappelijke belangen

 

Deze zijn onder te verdelen in zes speerpunten:

  • Onderwijs
  • De dialoog
  • Ouderen
  • Vrouwen
  • Jongeren
  • Jeugd

 

De activiteiten zijn gericht op het voorkomen van isolement van ouderen, vrouwen, jongeren en jeugd, het verbeteren van kansen voor jongeren in onderwijs en werk en de verbetering van onderlinge verstandhouding tussen burgers van islamitisch afkomst en andere inwoners van gemeente Peel en Maas. Daarnaast worden er regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen gehouden, wordt de beoefening van sport en bewegingsactiviteiten  gestimuleerd en worden de belangen van de achterban in het algemeen behartigd. Voor belangstellenden worden kennismakings- en themabijeenkomsten en voorlichtingen georganiseerd om bruggen te slaan tussen de bevolkingsgroepen.

 

Wil je meer weten over de activiteiten, zie dan de volgende pagina's

Klik op het icoon om een rondleiding aan te vragen.


Klik op het icoon om meer te lezen over de ouderen


Klik op het icoon om meer te lezen over de vrouwen


Klik op het icoon om meer te lezen over de jongeren


Klik op het icoon om meer te lezen over de Jeugd