Wij danken iedereen die heeft bijgedragen aan de organisatie van het offerfeest in de moskee, alles is zeer goed verlopen al hamdoullilah. Namens het bestuur danken we alle vrijwilligers die zich hebben ingezet, jazakomo allahu ghair!