Iedereen is van harte uitgenodigd as zondag direct na salat dohr, wij waarderen jullie aanwezigheid !