De profeet Mohammed (Vrede zij met hem) is de laatste profeet. Aan hem is de Heilige Koran geopenbaard. Hij is tevens de laatste Boodschapper, gestuurd naar de gehele mensheid als verkondiger van de islam en eenheid van Allah. In De Edele Koran geeft Allah aan in vers 54 hoofdstuk An Noer (Licht) het volgende aan: “Zeg: Gehoorzaamt Allah en gehoorzaamt de Boodschapper!" En als jullie je afwenden: hij is slechts verantwoordelijk voor waar hij mee belast is en jullie zijn verantwoordelijk voor waar jullie mee belast zijn. En indien jullie hem gehoorzamen, volgen jullie Leiding. En de Boodschapper is slechts verantwoordelijk voor de duidelijke verkondiging."

 

De volledige naam van de profeet Mohammed (Vrede zij met hem) is Mohammed ibn (de zoon van) 'Abdoellah ibn 'Abd Al-Moettalib ibn Hasjim ibn 'Abd Manaf Al-Qoeraishi. De profeet Mohammed (Vrede zij met hem) is de voltooiier van het Monotheïstische geloof, dat volgens de islam is begonnen bij Adam en daarna werd geherintroduceerd door Nuh (Noah), Ibrahim (Abraham), Musa (Mozes), Isa (Jezus) en de overige profeten (vrede zij met hun allen). De profeet Mohammed was onder andere actief als staatsman, sociaal hervormer, koopman, filosoof, redenaar, leraar, wetgever, militair leider en filantroop.

 

De profeet Mohammed (Vrede zij met hem) is het zegel der Profeten. Deze titel is door Allah (De Verhevene) aan hem toegekend en staat vermeld in vers 40 van hoofdstuk Al-Ahzab (De Confreranten) van de Heilige Koran: “Mohammed  is niet de vader van één uwer mannen, maar de boodschapper van Allah en het zegel der profeten; Allah (De Verhevene) heeft kennis van alle dingen”.