Sinds het jaar 2000 wordt moskee Assalaam bestuurd door de Stichting Marokkaans Islamitische Belangen (SMIB). Deze stichting vertegenwoordigd de moslimgemeenschap binnen de gemeente Peel en Maas. Ze behartigt tevens de religieuze, sociale-culturele en maatschappelijke belangen van inwoners van de gemeente Peel en Maas. Het bestuur bestaat momenteel uit zes leden, afkomstig uit de Marokkaans-islamitische achterban.

Hieronder volgt een overzicht van de bestuursleden en hun functies: