De islam kent twee grote religieuze feesten: Het suikerfeest (Ied ul Fitr), die volgt na het voltooien van de Ramadan. Het tweede feest is het Offerfeest (Ied ul Adha). Dit wordt gevierd gedurende de tijd van de Haj (jaarlijkse bedevaart van moslims naar Mekka). Het feest vindt plaats in de islamitische maand Dhul-Hijah, dit is tevens de laatste maand van de islamitische maankalender. 

 

Het Offerfeest vindt om precies te zijn plaats op de tiende dag van de maand Dhul-Hijah. Moslims in de hele wereld komen dan bij elkaar om elkaar te omarmen en het feest te vieren. Ze dragen dan hun mooiste en nieuwste kleding en wonen een speciaal gebed bij in de ochtend. Daarna volgt een bijeenkomst waarin iedereen elkaar omhelst en omarmt. Later op de dag bezoekt men elkaar en eet men speciale feestelijke gerechten.

 

Tijdens het offerfeest slachten moslims een schaap (of rund), als symbool voor het offer van Profeet Ibrahim. Het vlees wordt verdeeld over de familie. Ook krijgen de minderbedeelden een stuk van het vlees. Het Offerfeest is dus een groot religieus evenement in de islam. In bepaalde landen wordt het meerdere dagen gevierd. Ook in onze moskee is het dan een groot feest. Wil je dit feest ook graag meemaken? Voel je dan vrij om ons te bezoeken!