Gastarbeiders

 

In het begin van de jaren 60 zijn de eerste Marokkaanse gastarbeiders gearriveerd in de voormalige gemeente Helden-Panningen. Tijdens hun verblijf maakte zij kennis met de Nederlandse cultuur en gewoontes. Zij leerden stapsgewijs de Nederlandse taal en werden goed opgevangen door de lokale bevolking. Zij voelden zich hierdoor ook thuis en besloten om hun gezinnen over te halen naar Nederland. Naarmate de gezinnen toenamen, was er steeds meer behoefte aan een gezamenlijke ontmoetingsplek en een gebedsruimte voor de gastarbeiders.

Om deze behoefte te realiseren namen ze medio jaren 70 het initiatief om een werkgroep op te richten. Dit deden ze samen met de Turkse gemeenschap, die destijds dezelfde ervaring en behoefte had. Deze geweldige samenwerking heeft ruim 25 jaar geduurd en kwam tot een einde door de brandstichting op onze moskee in 2004 te Helden-Panningen.

 

 

Ontmoetingsplek en gebedsruimte

 

In de jaren 70 is de werkgroep in dialoog getreden met de gemeente. In deze periode werd er ook ondersteuning gezocht bij de kerk en enkele lokale politieke partijen. Daarna is men in samenwerking met de gemeente op zoek gegaan naar een geschikte ruimte. Er werd op dat moment tijdelijk een ruimte beschikbaar gesteld, gelegen op de Raadhuisstraat 3 in Panningen. Deze ruimte werd voornamelijk gebruikt tijdens de vastenmaand Ramadan en in de weekeinden.

Begin jaren 80 heeft deze werkgroep met steun van de gemeente een permanente ruimte, een houten bijgebouw van de voormalige technisch school aan Ruijsstraat in Helden-Panningen in gebruik genomen. Deze ruimte was beschikbaar tot en met het jaar 2007. Ondertussen groeide de gemeenschap en ontplooide de werkgroep tot een vorm van een eigen zelforganisatie. In de jaren 90 werd dit voortgezet onder een vorm van een stichting genaamd: Stichting Islamitische Moskee Helden-Panningen. In het jaar 2000 ging de Marokkaanse gemeenschap verder onder de naam: Stichting Marokkaanse Islamitische Belangen (SMIB). De Turkse gemeenschap heeft destijds ook een eigen stichting opgericht. De ontmoetings- en gebedsruimte aan de Ruijsstraat te Panningen was na meer dan 25 jaar gebruik sterk verouderd. Het oude gebouw was niet functioneel en sloot niet aan bij het door het bestuur vastgestelde beleid om de gemeenschap met name de jongeren te bereiken. Op dat moment lagen er ook nog geen kansen voor de deur en langzamerhand naderden het jaar 2007.

 

 

Brandstichting

 

Op 13 november 2004 werd de moskee in Helden-Panningen in brand gestoken. Het gebouw was verwoest en werd als verloren beschouwd. Er was gelukkig niemand gewond geraakt. Dit incident gebeurde op de dag van het Suikerfeest (afsluiting van de vastenmaand Ramadan). Iedereen was geschrokken en vond het verschrikkelijk. De moslimgemeenschap moest deze harde klap verwerken, maar ze werden zowel lokaal als nationaal emotioneel en advieserend onder steunt. Tijdens dit proces heerste de vraag: “Hoe nu verder?”. Er werd na de brand door de gemeente een tijdelijke ruimte ter beschikking gesteld, welke gelegen was op de Raadhuistraat te Panningen. Dit zodat de moslimgemeenschap hun religieuze en culturele activiteiten konden blijven verrichten.

Franse kranten stuk brandstichting Moskee Helden-Panningen 13-11-2004

 

 

Moskee Assalaam

 

Na de verwerking van het verdriet en de schrik ten gevolge van het verschrikkelijke incident, ging de Marokkaanse gemeenschap nadenken over de toekomst van een nieuwe moskee. Dit deden ze in samenwerking met de gemeente en andere betrokkenen. Na diverse overleggen werd er besloten om een nieuwe moskee te bouwen op een nieuw stuk grond. De moskee moest voldoen aan een aantal  eisen. Het gebouw moest multifunctioneel zijn om zowel de religieuze aspecten als de culturele en educatieve activiteiten te realiseren en te bevorderen. Verder moest het een toegevoegde waarde en bezienswaardigheid geven aan de gemeente Peel en Maas. Maar ook diende het herkenbaar te zijn als moskee en moest het uitstraling geven van diversiteit en binding naar de omgeving.

Na het besluit was de Marokkaanse gemeenschap er mentaal en fysiek klaar voor om een nieuwe start te maken. Maar er moest nog een hoop gebeuren om het financieel te realiseren. Zonder aarzeling zijn ze begonnen aan een geldinzamelingsactie voor de moskee. Er werd tijdens deze actie massaal geld ingezameld, dat gedoneerd werd door de lokale Marokkaanse gemeenschap en de regionale moslimbevolking. Daarnaast werd er ook geld gedoneerd door diverse moskeeën en belangstellenden in binnen- en buitenland. Dit is vooral te danken aan de inzet van de ouderen in de gemeenschap, die zich keihard hebben ingezet om deze moskee te realiseren. Moge Allah hun het Paradijs schenken. Ameen! Na de inzamelingsactie volgde al snel de koop van een perceel. Deze actie duurde een aantal jaren en zorgde er voor dat de moskee in 2007 een feit was. De moskee werd officieel geopend op 14 april 2008 door voormalig staatssecretaris van sociale zaken Ahmed Aboutaleb. De moskee kreeg toen de prachtige naam: Assalaam. Dit betekent Vrede!

Moskee Assalaam