De moskee is niet alleen een gebedshuis, maar ook een onderwijsinstituut. Onderwijs staat hoog in het vaandel en wordt gegeven aan jong en oud, man en vrouw. Moskee Assalaam verzorgt daarom wekelijks islamitisch en Arabisch onderwijs. Kinderen in de leeftijdscategorie van 6-13 jaar krijgen iedere zondag les van 10:00 tot 12:30. Dit is tevens de grootste leerlingengroep. Daarnaast wordt er doordeweeks ook onderwijs gegeven aan vrouwen en jongeren vanaf 14 of 15 jaar.

De profeet Mohammed, vrede zij met hem zei: “Wie een weg inslaat, daarop kennis zoekende, Allah zal voor hem een weg naar het Paradijs gemakkelijk maken.” (overgeleverd door Moeslim)

Het bewerkstelligen van een succesvol onderwijssysteem is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, waaraan ieder gemeenschap lid aan kan bijdragen. Met het onderwijs beogen wij uiteindelijk de volgende doelstellingen te behalen:

  • Het leren beheersen van de Arabische taal, zodanig dat de leerling zelfstandig de Koran kan lezen
  • Het opdoen van kennis over de Islam, zodanig dat de leerling de religie leert kennen en leert begrijpen

De lessen kunnen als volgt worden gecategoriseerd:

  • Arabische taal
  • Geloofsleer
  • Koran (tajweed)
  • Geschiedenis van de Islam, waaronder de biografie van profeet Mohamed vrede zij met hem

Heeft u specifieke vragen over het onderwijs? Neem dan contact op met het bestuur via onze contactpagina op deze website.
U kunt uzelf of uw kind via deze link aanmelden voor ons onderwijsprogramma:

Voor meer informatie over de mediatheek zie onderstaande pagina.

Klik op het icoon om meer  te lezen over onze mediatheek