SMIB

 

SMIB staat voor "Stichting Marokkaanse islamitische Belangen". De doelstellingen van de stichting zijn voornamelijk het behartigen van de religieuze,
sociaal-culturele en maatschappelijke belangen van de moslim gemeenschap in gemeente Peel en Maas. Integratie en participatie in de Nederlandse samenleving staan daarbij hoog in het vaandel. 
Daarom bestaat de doelgroep van SMIB niet alleen uit inwoners van Marokkaans-islamitische herkomst, maar in principe uit alle burgers van Peel en Maas.

 

 

Draagvlak

 

De directe achterban van SMIB bestaat uit ongeveer 100 gezinnen en groeit in aantal.
Voor hen treedt SMIB op als belangenbehartiger.
Door haar activiteiten, rol als gesprekspartner met de overheid en diverse instanties geniet SMIB een breed draagvlak en erkenning.

 

 

Ontstaan

 

De wortels van SMIB dateren al vanaf begin jaren tachtig, toen de Marokkaanse arbeidsmigranten  besloten zich hier definitief hier te vestigen en hun gezinnen te herenigen.
Toen is de behoefte ontstaan aan een organisatie die hun belangen op religieus, cultureel en maatschappelijk gebied kon behartigen.

 

 

Voor meer informatie, bekijk dan onderstaande pagina's

 

Klik op het icoon om de historie van Moskee Assalaam te lezen


Klik op het icoon om de missie en visie van Moskee Assalaam te lezen


Klik op het icoon om het bestuur in te zien van Moskee Assalaam