Moskee Assalaam zet zich in voor actief burgerschap in de samenleving en spoort personen aan zich op een zo goed mogelijke manier te gedragen in de maatschappij, waarbij tolerantie en wederzijds begrip de hoofdtermen zijn.

 

De organisatie zet zich in voor optimale naleving van zowel de Islamitische als maatschappelijke normen, waarbij eenieder in alle rust en vrede de geloofsovertuiging kan en mag praktiseren. We geloven in een vreedzame samenleving waar iedereen in harmonie met elkaar kan omgaan.