Wie zijn deze vrouwen?

 

De vrouwen in onze gemeenschap vormen de motor van de moskee. Ze zorgen ervoor dat de moskee blijft voortbestaan. Door hun continue inzet en inspanningen kan de moskee activiteiten blijven organiseren. Ze werken nauw samen met de mannen en het bestuur. Ook doen ze volop mee aan het onderwijsprogramma en zijn ze sociaal-maatschappelijk betrokken.

 

 

Hieronder staan een aantal activiteiten waar de vrouwen bij betrokken zijn:

 

  • Onderwijslessen
  • Vieringen islamitische feestdagen
  • Islamitische lezingen
  • Open dagen
  • Netwerkbijeenkomsten
  • Informatiebijeenkomsten
  • Samenhorigheidsactiviteiten

 

Vrouwenwerkgroep

 

Binnen SMIB is er een vrouwenwerkgroep actief met de volgende doelstellingen:

 

  • Isolement van Marokkaanse vrouwen voorkomen en verminderen, zowel binnen de eigen gemeenschap als daarbuiten
  • Zelfontplooiing van vrouwen door kadervorming, zelfsturing en vergroten van zelfwerkzaamheid
  • Kennismaking en acceptatie tussen allochtone en autochtone vrouwen